img

Тээврийн зардал тооцоолох

Тээврийн зардал 1кг ачаа 4000төг, овор ихтэй ачаа м3=500000төг.

Хэдэн хэсэг ачаа ирсэн тус тусдаа тээвэр бодогдоно. Нэг дэлгүүрийн бараа нэг савлагдаж ирээд хамт тээвэр бодогддог.


Дэлгүүр дэлгүүрээр нь тусад нь хиллэнэ гэдэг нь таны бараа хэдэн хэсэг ирсэн тус тусад нь хиллээд кг 4000₮ бодогдоно, нэг дэлгүүрийн бараа нэг уутанд ирээд хамт хиллэгддэг учир танд ашигтай тусдаг.

Анхааруулга: Хэрвээ таны захиалсан дэлгүүр хятад улс дотроо тээвэр үнэгүй (эсвэл хямд) илгээх зорилгоор нэг дэлгүүрийн барааг тус тусад нь савлагаатай илгээсэн бол Эрээн Уб тээвэр нь савлагдаж ирсэн байдлаараа тус тусдаа бодогдоно.