img

Тээврийн зардал тооцоолох

Тээврийн зардал 1кг ачаа 3000₮, овор ихтэй ачаа м3=300000төг.

Граммаар биш метр кубээр тээвэр бодогддог.

Овортой ачаа гэдэгт буйдан, хөргөгч, тавилга гэх мэт хиллэхэд тохиромжгүй ачаа орно.

Метр кубээр барааг бодохдоо савлагааны урт, өндөр, өргөнг үржүүлнэ.

Жишээ нь 180см*70см*60см хэмжээтэй хөргөгч дараах байдлаар кублэнэ.

1,8*0,7*0,6*300000=226800₮

Хэдэн хэсэг ачаа ирсэн тус тусдаа тээвэр бодогдоно. Нэг дэлгүүрийн бараа нэг савлагдаж ирээд хамт тээвэр бодогддог.